Ułatwienia dostępu

OAPE

Projekt w ramach KPO

Pracownicy Katedry Gospodarki Publicznej (KGP) rozpoczynają udział w projekcie pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, przewidziane do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
Celem głównym inicjatywy jest budowa systemu koordynacji działań w województwie małopolskim zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie.
Zespół KGP będzie badał zakorzenienie przedsiębiorstw oraz pracowników sektora usług dla biznesu (GBS) w Krakowie i w regionie. To jedno z kilku zadań, które w projekcie będą realizowane przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK (MSAP UEK). Liderem przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a pozostałymi członkami konsorcjum: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W ramach projektu MSAP UEK będzie ponadto odpowiedzialna m.in. za przeprowadzenie: analiz mechanizmów, modeli, barier oraz dobrych przykładów współpracy podmiotów działających na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie, badania dotyczącego doradztwa zawodowego na uczelniach oraz opracowanie zbioru wytycznych dotyczących kształtowania kompetencji na wszystkich poziomach kształcenia.
Zasadnicze prace projektowe zakończą do 30 czerwca 2026 r.